Zrób zakupy dla...

Deribie Mekanene Zobacz więcej

Niesamodzielność:
- upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
- zaburzenia psychiczne
- stany depresyjne